Helsecoaching

Helsecoaching

Det fysiske og psykiske går hånd i hånd. Sliter du med helseproblemer, eller med forhold til mat, eller egen kropp og/eller eget kroppsbilde, er du ikke alene.

Ingen kjenner kroppen din bedre enn du gjør selv. Likevel kan det være vanskelig å lytte til den og forstå den. Og kanskje ønsker vi heller ikke alltid å lytte til hva den prøver å fortelle oss? Men kroppen ønsker å være i balanse, slik at du har det best mulig. På samme måte som at maten er din medisin, er også dine tanker, følelser og stressnivå direkte forbundet med din helse.

Hele livet har jeg vært opptatt av mat og helse. Jeg har gjennom egen erfaring og adskillige studietimer, tillært meg kunnskap som jeg ønsker å dele med deg. Jeg har det siste året vært såkalt aktient i helseprogrammet ved Funksjonell Medisinsk Institutt i Oslo. Jeg ønsker å inspirere og hjelpe deg til å få det bedre med deg selv, både fysisk og psykisk.

Helsecoaching kan bidra til å forebygge, behandle eller lindre sykdom eller lidelser, men skal ikke erstatte behandling av autorisert helsepersonell. Jeg samarbeider derfor med dr. Jan Olav Sørdal, som er spesialist i allmennmedisin, ved Bjørnsletta Legesenter. Hos ham kan du få tatt prøver og få svar på viktige spørsmål om din helse.

Helsecoaching kan gjerne kombineres med yin yoga-terapi, massasje, venlig berøring, og coaching/terapi i naturen,